Vì cứu mình em công an giao phối cùng kẻ địch Bai Jingjing, tuổi học chung với tên tội phạm lớp toán và sinh học, anh chàng này là học sinh mới chuyển sang từ trương khác, anh tên là lý mới từ oregon sang, qua vài câu chuyện làm quen, hướng dẫn lý đến các lớp học, trong thoáng nhớ chúng tên tội phạm đã trở thành hai người bạn, một điều lý thú hơn, xem phim sex trung quoc lý ở đối diện với khu nhà của tên tội phạm, nên giờ đây bước chân tên tội phạm không cảm thấy lẻ loi và hoài cảm nữa ngồi trong lớp học nhưng lòng tên tội phạm xốn xao vô cùng bởi vì tên tội phạm thích…