Không bận quần sơ lít khi dùng bữa vợ ngon bị chồng nện liên tục Lu Shanshan, nên người muốn xụm ra. cũng may anh co sức khoẻ va khá dâm nên anh phục vụ đầy đủ bổn phận vơí vợ và hưởng thụ tận tình cái thân thể nỏn nà ngày càng đầy đặng của nàng. anh lấy cớ đã có trai có gái đề nghị với chị tư đi thiến, xem phim sex trung quốc chị tư chịu liền. thê` là như hổ thêm cánh anh ăn nằm với nàng thoải mái mà không sợ bầu bí gì. hả chị tư đi vắng la hai cha em ôm cứng lấy nhau. bây giờ họ bày đủ trò đủ kiểu…