Bướm của vợ đồng nghiệp nện thật là khít Ai Uehara, mà chàng biết về cô. Trời sẫm tối kế hoạch được an bày Khôi trèo qua hàng rào dây kẻm, hiên ngang đi thẳng vào trong như chính nhà của chàng. Người đàn ông chắc là chồng cô cũng vừa đóng cửa lại có lẽ họ vừa mới cơm nước xong và chuẩn bị đi nghỉ ngơi cho ngày hôm sau. chàng đến đúng lúc nên khỏi cần phải leo cửa sổ. Bước vào trong. Cô Hương Giang thì đang rửa chén, phim sex xnxx cùng vợ bạn lồn dâm chồng cô thì vớ lấy tờ báo Kinh Tế trên bàn sà vào ghế salông đọc ngấu…